A l’INS Tremp s’imparteixen les tres modalitats de batxillerat.
Les PAU a Catalunya.

Taula de ponderacions de matèries de modalitat de batxillerat segons els estudis universitaris a realitzar.