Menjador i transport escolar

L’horari de recollida de l’alumnat pel transport escolar és a les 16:30h. Si cap alumne usuari vol sortir anticipadament ho ha de comunicar per escrit a l’institut (consergeria) amb l’autorització del pare/mare/tutor/a on s’ha de fer constar dia, hora i motiu.