On som

Institut Tremp

Av. Bisbe Iglesias,  5
25620 Tremp
Telèfon: 973 650 836
Correu electrònic: c5006288@xtec.cat

Horari lectiu:            Matí de 08:50 a 15:20                    Vespertí de 15:20 a 21:30 

Horari Secretaria:    Matí de 09:00 a 14:00                    Vespertí de 15:00 a 17:00