Serveis

S’informa a les famílies dels serveis que ofereix el centre. La missió educativa de l’INS Tremp no es limita a l’eix curricular, així els serveis amb que comptem són:

  • serveis digitals : Moodle, Ieduca, programari específic d’ensenyaments impartits,…
  • el menjador escolar amb aproximadament 80 comensals el curs 20-21
  • l’aula d’acollida: per a alumnat nouvingut
  • el transport escolar amb 60 places el curs 20-21
  • les activitats extraescolars que organitza l’AMPA i el propi institut a través de professorat voluntari.