Tasques formatives a distància 1 a 5 de juny i calendari de recuperacions d’alguns ensenyaments

INSTRUCCIONS

Clicant a sobre dels enllaços es pot veure i descarregar les tasques formatives setmanals, curs per curs, de tots els ensenyaments que s’imparteixen a l’institut.

Cada setmana se’n afegiran de noves. No obstant, també es podran veure les tasques formatives de les setmanes anteriors.

S’ha incorporat a data 28/05 el calendari de recuperacions extraordinàries de la família d’administració tant de grau mitjà com de grau superior.

ESO:

 Primer Segon Tercer Quart

Batxillerat:

1r Científic 1r Social i Artístic 2n Científic 2n Social i Artístic

Gestió administrativa i Sistemes informàtics i xarxes:

Primer Segon Tercer

Instal·lacions elèctriques i automàtiques:

Primer

Atenció a persones situació dependència i Cures auxiliars infermeria:

Primer Segon

Administració i finances:

Primer Segon

Sistemes electrotècnics i automatitzats:

Primer Segon