Primer dia de classe del curs 21-22

Us passem informacions sobre l’obertura i l’organització de l’INS TREMP pel curs 2021-22.

1.-Horari marc.

 • Matí: entrada a 8:45 i sortida a 15:15h per l’alumnat de l’ESO, BATXILLERAT i CFGM Gestió Administrativa + Sistemes microinformàtics i xarxes
 • Tarda: entrada a 15:20 i sortida a 21:10h per l’alumnat de CFGM Cures Auxiliars Infermeria + Atenció Dependència, CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques, CFGS Sistemes elèctrics i automàtics i CFGS Administració i Finances
 • Esbarjos: es realitzen al matí dos esbarjos, el primer de 10:45 a 11:00 h i el segon de 13:00 a 13:15 h. A la tarda l’esbarjo és de 18:05 a 18:25. Durant els esbarjos l’alumnat té el pati sectoritzat per cursos, així es redueix el risc de contagi i pot comprar l’esmorzar, si cal.

2.- Organització del primer dia de curs – 13 de setembre per ESO, batxillerat i CFG mitjà.

 • L’alumnat de matí entrarà a l’institut el primer dia de curs de forma esglaonada: 
   • 1r i 2n d’ESO: 8:45 h
   • 3r i 4 t d’ESO i CFGM: 9:45 h
   • 1r i 2n de Batxillerat : 11:00 h
 • L’alumnat haurà de portar impreses, emplenades i signades les declaracions responsables que li calguin. Les podeu obtenir clicant sobre aquest enllaç
 • Es rebrà els alumnes a l’entrada de l’institut i se’ls acompanyarà a l’accés assignat. 
 • Els alumnes han de portar el material escolar bàsic (llibreta i bolígraf) i tot el que considerin necessari (ampolla d’aigua, mocadors…) i esmorzar. 
 • El material d’ús individual no es pot quedar a les aules. A cada alumne se li assignarà un armariet de forma gratuïta si ha pagat l’assegurança escolar obligatòria per alumnes de 3r d’ESO i cursos superiors)
 • Aquest dia es realitzaran, sobretot tasques de tutoria: es farà l’acolliment dels alumnes i se’ls explicaran els protocols de funcionament d’aquest curs. Se’ls explicarà l’horari, se’ls donarà l’agenda finançada per l’institut i se’ls explicarà el procediment de la recollida de llibres gestionat per l’AMPA 
 • Els alumnes de transport arriben minuts abans de l’hora d’inici i hauran d’esperar-se a l’espai habilitat al pati fins a l’hora que hagin d’entrar a l’aula segons l’esglaonament indicat. Estaran acompanyats per professorat. 
 • L’alumnat de la tarda de CFGM entrarà el primer dia de classe – i la resta del curs – a les 15:20 h.
 • L’alumnat de CFGS començarà les classes el dia 20 de setembre – i la resta de curs – a les 15:20 h.

3.- Normes generals i COVID-19.

4- Grups, accessos i aules.

 • Els grups s’han organitzat formant conjunts d’alumnes que es mantindran estables durant tot el curs. 
 • Cada grup té un accés i un recorregut assignat d’entrada i sortida des del primer dia i durant tot el curs. 

Plànol d’accessos

 • Cada grup té un espai de referència estable on realitzarà la major part de les activitats de la seva jornada i, a més a més, disposa d’espais temporals per realitzar altres activitats lectives en les quals és necessari canviar d’espai (gimnàs, aula d’informàtica i/o optativa de centre).  

Plànols d’aules i espais

5.- Serveis

Hi haurà servei de menjador i cantina a més del servei de transport respectant les mesures de prevenció sanitàries establertes en cada moment.

6.- Reunions d’inici de curs amb les famílies.

A les reunions d’inici de curs es presentaran els/les tutors/es, l’equip docent i s’explicarà el funcionament del curs de forma més detallada. Rebreu un comunicat convidant-vos a la reunió que també s’anunciarà en aquesta pàgina web https://agora.xtec.cat/iestremp/ 

Tremp, 1 de setembre de 2021

L’equip directiu