Informació sobre tasques formatives durant el tancament de l’institut

Des de mitjans de la setmana passada  tot el professorat de tots els nivells ESO, Batxillerat i Cicles Formatius lliura via telemàtica (Moodle, Classroom, … ) al seu alumnat i amb una periodicitat majoritàriament setmanal, continguts i tasques de la seva assignatura o mòdul.

Recomanem, en la mesura que sigui possible, que l’alumnat faci les tasques encomanades.