Devolució de bestretes per totes les sortides extraescolars no realitzades el curs 19-20

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, no s’ha pogut dur a terme cap de les sortides extraescolars previstes a partir del confinament iniciat a meitat del mes de març.

Les famílies havien aportat bestretes que ara l’institut inicia el tràmit de retorn, en la mesura en què no s’han realitzat efectivament despeses o que si s’han realitzat resulten, fins la data, irrecuperables.

Aquesta devolució la farem via transferència bancària – amb excepció de 2n de batxillerat-. Necessitem la vostra autorització i el vostre nº de compte IBAN per poder executar-la. El/la titular del compte bancari ha d’omplir, signar i retornar aquest document a l’email oficial c5006288@xtec.cat del centre.

Us demanem que ho feu el més aviat possible i us adjuntem el document explicatiu amb tot el detall.