Convocatòria d’Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Convocatòria d’ajuts individualitzats per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 30 de setembre del 2021.
Modalitats d’ajuts:
• Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l’espectre autista.
• Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Trobareu tota la informació a:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu