Calendari de formació online/presencial a batxillerat i cicles formatius

Atès les noves mesures restrictives de la Generalitat per contenir la pandèmia, el centres educatius han de reduir l’assistència presencial dels alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius.
L’Institut de Tremp durà a terme el model d’ensenyament híbrid sincrònic de la següent forma:
1r de Batxillerat i Cicles Formatius:  cada setmana, 3 dies de formació presencial al centre i 2 dies de formació online a casa.
2n de Batxillerat: cada setmana, 4 dies de formació presencial al centre i 1 dia de formació online a casa.
L’ensenyament online es farà en l’horari habitual de l’alumnat i es controlarà la seva assistència a través de l’Ieduca.
Les proves escrites es faran de forma presencial al centre.
Aquesta mesura serà efectiva des del dilluns 9 de novembre fins al 21 de desembre de 2020.

 

Al calendari: en color els dies de formació presencial.