Plantejament institucional

3.1 MISSIÓ

Som l’únic institut de la vila de Tossa de Mar. La nostra llengua vehicular és la llengua catalana. Som un centre vinculat estretament a l’entorn natural i cultural i que potencia la participació de la comunitat educativa en la vida de l’institut. Som un centre que implementa la cultura de la millora contínua. El nostre institut forma i educa nois i noies, de manera que esdevinguin ciutadans responsables, crítics, solidaris, respectuosos amb els altres i actius vers la nostra societat.

3.2 VISIÓ

L’INS Tossa de Mar pretén ser un centre de qualitat, innovador i integrat en l’entorn, que doni resposta  a les demandes socials, culturals i educatives del segle XXI. Volem ser un institut que centri els seus esforços en:

   • Adequar les metodologies d’ensenyament-aprenentatge a la realitat de cada alumne/a.
   • Impulsar les habilitats científiques, artístiques, socials, lingüístiques i participatives de l’alumnat, oferint nous entorns d’aprenentatge per afavorir l’èxit acadèmic i una bona integració social.
   • Participar en la construcció de la societat tossenca del futur: formada, cohesionada, emprenedora, solidària i, orgullosa de la seva cultura, les seves tradicions i el seu patrimoni.
   • Aconseguir que el nostre alumnat  tingui una bona competència comunicativa en català, castellà i anglès.
   • Impulsar l’ús de les TIC i les TAC en les activitats d’ ensenyament-aprenentatge
   • Aconseguir l’escolarització inclusiva de tot l’alumnat, atenent-ne les necessitats educatives i prioritzant-ne la participació.
   • Potenciar l’assoliment de les competències bàsiques i dels continguts, tot potenciant la millora en l’ús de les llengües estrangeres i les TIC a l’aula, i integrant continguts vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura, dins del marc d’un ensenyament coordinat.

3.3 VALORS

   • Compromís amb la llengua i la cultura catalana.

Potenciació del raonament, l’esperit crític, el coneixement i el respecte per les diferents cultures.

   • Compromís amb la sostenibilitat, la tolerància, l’accessibilitat, la proximitat i la solidaritat.
   • Acord per la innovació, la integració, la participació i l’eficàcia en el treball.
   • El diàleg entre tots els sectors de la comunitat educativa, basat en l’equitat, la confiança i el respecte mutu.
   • El compromís de col·laborar amb les famílies i la societat tossenca.
   • La transparència en la gestió i organització del centre