AL MOMENT és un mitjà de comunicació digital de l’institut creat per un grup d’alumnes i gestionat conjuntament entre alumnat i professorat. És fruit del projecte de premsa Aula de Prensa que es va treballar a la matèria de llengua castellana de 3r d’ESO durant el tercer trimestres del curs 2014 – 2015 i que va esdevenir aquest espai digital de comunicació i pensament.

L’experiència viscuda arran d’aquell projecte ens ha fet adonar que el veritable aprenentatge sorgeix i s’adquireix a partir de propostes contextualitzades en situacions reals. Creiem que el projecte d’una revista digital pot esdevenir una eina que mostri, més enllà de l’aula, els aprenentatges que l’alumnat ha adquirit i alhora pot fer que aquest mateix alumnat s’adoni que els aprenentatges que estan adquirint dins les aules tenen una materialització i una visibilitat evidents en la seva interacció amb l’exterior, amb la societat i l’entorn en què viuen.

A partir d’ara, doncs, AL MOMENT es converteix en un espai obert a la col·laboració i a la implicació voluntària de tot l’alumnat i del professorat perquè adquireixi plenament el sentit de la seva essència: un mitjà de comunicació, de creació i de pensament. Amb tota l’ambició possible i amb rigor professional.

Arribats ja al moment de publicar… Endavant!