Consultes en línia en la tria Educativa:

El departament té un canal a youtube on hi ha presentacions dels diferents itineraris.(Fes click aquí)

Informació i orientació acadèmica virtual

Calendari Final de Curs ESO

dates / període CONCEPTE
del dia al dia
16 maig 28 maig Activitats de recuperació i consolidació
26 maig Butlletí de notes qualitatives del 3r trimestre (les rebreu per email de @serreta.cat)
2 juny 8 juny Tasques de consolidació
8 juny Butlletins de Notes convocatòria Ordinària
8 juny 18 juny Activitats de recuperació Extraordinària i consolidació
19 juny Acomiadament virtual de Tutoria
26 juny Butlletins de Notes Finals, convocatòria Extraordinària