PRESENTACIÓ DEL CURS

El curs 2020-21 comença el dia 14 de setembre.

Aquest dia es farà la presentació dels diferents nivells:

  • 1r ESO: 9 h (estaran al centre fins les 12 h)
  • 2n ESO: 9:30 h
  • 3r ESO: 10 h
  • 4t ESO: 11 h
  • 1r BAT: 11:30 h
  • 2n BAT: 12:30 h
  • Batxillerat nocturn: 18 h

A l’hora corresponent cada grup serà rebut pel seu tutor/a i anirà a la seva aula en filera i sense aglomeracions. Tots els alumnes han d’entrar al centre amb mascareta.

Share

Matricula de Batxillerat. Setembre.

La matrícula de Batxillerat es farà del 7 al 10 de setembre. Per a formalitzar la matrícula cal omplir els formularis online següents segons la seva situació:

  • Dades identificatives: han de respondre el qüestionari online amb les dades identificatives
  • Dades curriculars: Tots els alumnes han de omplir UN dels quatre formularis següents d’acord al curs i torn (diürn o nocturn) que han de fer durant el curs 2020-21 (al final de l’article trobareu enllaços a l’organització curricular del batxillerat per si la voleu consultar):

A més, caldrà lliurar la documentació annexa (autorització drets d’imatge, autorització per les sortides a la ciutat de Reus, carta compromís educatiu, document de pagament de la matrícula) degudament signada:

Documents matrícula BAT  20-21 alumnes nous diürn

El lliurament d’aquesta documentació juntament amb el resguard del pagament de la matrícula escanejada (o fotografiada)  es  farà preferiblement  per correu electronic a l’adreça matriculacio@savi.cat.

També la podeu lliurar de manera presencial  a la secretaria del centre. En aquest cas cal demanar cita prèvia a través d’aquest enllaç o  trucant al telèfon de l’institut 977 75 60 47.

Llistat de llibres: cal triar els llibres corresponents a les matèries que es cursaran.

LLibres BAT 2020_21

L’institut ofereix el servei de l’empresa IDDINK, que gestiona un projecte de reutilització de llibres que redueix molt la despesa per les famílies. A més els llibres es lliuren a l’adreça que indiquen les famílies. Consulteu les condicions:

https://microsites.iddink.es/ca/416_institut_salvador_vilaseca/

Codi de centre per fer la comanda: 416MP7

Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos al correu: info@savi.cat.

Modalitats, itineraris i matèries del Batxillerat

En aquests dos enllaços podeu consultar l’organització de les matèires a primer i segon de batxillerat:

MATÈRIES BAT 2020-21diürn

MATÈRIES BAT 2020-21 nocturn

Share