Consell escolar

El Consell Escolar esta format per els següents membres:

Nom Càrrec, representa
Miguel Sainz de Aja Villanueva  Director
Francesc Pérez Ferré  Secretari
Enric Arenas García  Cap d’Estudis
Juan Carlos Solanes Samper  Representant Professors
Gema Ramírez Barneto  Representant Professors
Jordi Macià Garcia  Representant Professors
Vicent Martínez Forner  Representant Professors
Joan Manel Tello Fernández  Representant de l’Ajuntament
Marta Oller Antolí  Representant PAS
Pere Palacio Riera   Representant Alumnes
Pol Frax Cervera   Representant Alumnes