Secretaria (horari)

                                         HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
10:00-11:00

11:30-13:00

10:00-11:00

11:30-13:00

 

9:00-11:00

11:30-13:00

 

 

9:00-11:00

11:30-13:00

 

10:00-11:00

11:30-13:00