Context del Centre Educatiu

L’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya (ECNPC)

IMG_0688

Benvinguts a l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya on es dóna resposta a les necessitats de formació i titulació dels professionals del sector nauticopesquer i del busseig, i que gestiona els ensenyaments i les titulacions de la nàutica i el busseig d’esbarjo. Té tres línies de treball: formació, estudi i experimentació, i organització i realització d’exàmens per a l’obtenció de titulacions.

S’hi imparteixen els cicles formatius del grup d’activitats maritimopesqueres i es tutelen els cursos de formació nauticopesquera que s’imparteixen a tot el litoral català. Aquests cursos, els organitzen l’Escola, les confraries de pescadors, l’Institut Social de la Marina o altres entitats. A més, s’hi imparteixen cursos d’actualització, de requalificació i de perfeccionament dels professionals del sector.

L’Escola té projectat impartir programes educatius adreçats a centres d’ESO i batxillerat, i a navegants, bussejadors i pescadors d’esbarjo. Actualment, inicia un nou projecte per promoure l’estudi i l’experimentació de noves tecnologies i processos que permetin una millor rendibilitat i minorin l’impacte ecològic. Més de 18.000 persones han obtingut les titulacions professionals nauticopesqueres, i quasi 20.000 han aconseguit els títols per a l’exercici de la nàutica d’esbarjo amb els exàmens que fa el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Ubicació geogràfica del centre escolar.

L’Ametlla de Mar té una població de 7300 habitants i és el quart municipi més poblat de la comarca amb un municipi que ocupa 66 km2 on predomina una àmplia franja costanera. La seva economia es basa fonamentalment en la pesca i el turisme.

El poble disposa d’un gran nombre d’infraestructures soci-esportives, a part dels centres educatius anteriorment descrits podem destacar:

 • La biblioteca municipal
 • El pavelló esportiu Municipal, on a part de les activitats pròpies també es realitzen altres com a concerts, balls…..
 • Centre Cívic Municipal.
 • Mercat Municipal
 • Complex esportiu CEM La Cala. Amb gimnàs, piscina coberta i camps de futbol i pádel.
 • Casal de Jubilat.
 • Casa del Mar (ISM: Ministeri de Foment)
 • Centre sanitari d’atenció primària.

L’Institut ECNPC aquesta situat al carrer Mediterrani, no 2 del municipi de L ’Ametlla de Mar, comarca del Baix Ebre , a la zona coneguda com la de les escoles ja que en un radi relativament petit es concentren el centre d’educació preescolar Xerinola, el col·legi públic Sant Jordi, l’Institut Mare de Déu de la Candelera i el nostre centre.

Dades de Contacte:

Director del Centre: Miguel Sainz d’Aja Villanueva

Cap d’Estudis: Enric Arenas Garcia

Secretari: Francesc Perez Ferre

Telèfon: 977457777

Email: e3008493@xtec.cat

Pagina web del centre: http://agora.xtec.cat/iesnautica/

L’Ametlla de mar és un municipi ben comunicat, per tren amb línia de mitja distància BCN-Tarragona-Castelló-València, por carretera amb N-340 i per autopista AP-7.

foto1 foto2

Plànols de situació de l’escola i de la zona escolar

foto3 foto4

Imatges del port de L’Ametlla de Mar i de la planta del centre

Història del centre

L’Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya és un centre docent públic de Formació Professional. Es crea l’any 1997 mitjançant el Decret 120/1997, de 13 de maig, en el qual es regula l’acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la impartició dels cicles formatius de formació professional reglada de la família professional d’activitats maritimopesqueras.

 

Descripció de l’entorn i les seves instal·lacions (fotografies)

Com s’ha dit a l’apartat anterior l’escola aquesta situada a la zona escolar on es concentren tots els centres escolars del municipi, tots ells de titularitat pública.

foto5

Les instal·lacions del centre es concentren en dos edificis, un de principal format per tres espais, aules i administració del centre, aules taller i Tallers, i un altre d’adjacent que acull dues aules ordinàries i el magatzem del material de busseig.

foto6 foto7

Entorn social i les seves característica alumnes.

El poble va ser fundat per pescadors i el sector té gran influència tant a nivell econòmic com a social. Encara que el turisme durant les últimes dècades ha proporcionat un important desenvolupament del sector terciari.

La població que recull el centre és realment variada ja que els alumnes provenen de tota Catalunya, Balears, Comunitat Valenciana, fins i tot d’altres llocs de la Península, presentant apreciables diferencias en el que referencia al nivell socioeconòmic i cultural. Això significa que el centre ho conforma un alumnat bastant divers sota tots els punts de vista.

Quant a la població d’alumnes procedents d’altres països aquesta va augmentant de forma lenta però continuada, amb un nivell d’integració francament bé, a causa del treball que es realitza des de les tutories.

No es detecten problemes de convivència importants entre les diferents procedències de l’alumnat. El centre no aquesta classificat oficialment pel Departament d’Ensenyament sota cap tipus de complexitat.

Els alumnes que acudeixen al centre tenen en un percentatge molt alt molt clar que van a estudiar a l’escola i que es trobessin allí. Els estudis que s’imparteixen al centre són clarament vocacionals, amb el que els alumnes arriben al centre molt motivats. En aquest aspecte l’alumne ja arriba molt receptiu a l’escola.

D’altra banda el perfil de l’alumnat que arriba al centre és molt variat, però especialment quant a l’edat. Al centre acudeixen des d’alumnes procedents de l’ESO amb 16 anys que vénen a estudiar els CF de grau Mitjà fins a alumnes de 55 anys que després d’anys en la mar necessiten treure’s el títol bé de GM o de GS per seguir treballant o millorar les seves expectatives.

Ideari centre escolar

Com a Escola Pública Catalana el perfil del centre es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat d’acord amb els principis de la pluralitat pedagògica, d’adreça responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de rendiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de la cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de les seves mares, pares o tutors.

L’institut ECNPC té com a missió:

 • Educar, formar i orientar a l’alumnat perquè sigui capaç d’adquirir les capacitats i competències professionals corresponents a les qualificacions dels diferents estudis que ofereix el centre.
 • Oferir una formació de qualitat i adaptada als canvis tecnològics i als requeriments socials.
 • Preparar a l’alumnat per a la incorporació al món laboral i/o per continuar altres estudis.
 • Treballar per a la transmissió i l’intercanvi de coneixement entre la comunitat educativa.
La visió de l’Institut ECNPC:

L’Institut ECNPC vol ser un centre de formació professional amb un projecte educatiu propi i singular que sigui referent en l’àmbit marítim i pesquer, agafant com a referència la família professional de l’institut (Maritimopesquera). Al mateix temps es vol aconseguir una millora contínua en els resultats i en la satisfacció dels grups d’interès (equip humà, alumnat i empreses).

Projecte educatiu

L’Institut ECNP és l’únic centre a nivell de Catalunya on s’imparteixen els cicles formatius de la família maritimopesquera, destinats a l’obtenció de l’els següents títols acadèmics:

CFGM en Navegació i pesca de litoral (CFPM MP30)

CFGM en Manteniment i control de la maquinària de bucs i embarcacions (CFPM MP40)

CFGM en operacions subaqüàtiques i hiperbáricas (CFPM MP20)

CFGS en Transport marítimo i pesca d’altura (CFPS MPA0)

CFGS en Organització del manteniment de la maquinària del buc i embarcacions (CFPS MPC0).

Un total de cinc cicles formatius tres de grau mitjà i dos de grau superior distribuïts en dos cursos, amb una línia per cicle formatiu a excepció del CFGS en Transport marítim i pesca d’altura que consta de dues línies per curs.

Com a objectius pedagògics que es pretenen, marc del PAC i del PCC, trobem:

 • Desenvolupar la formació integral de tots els alumnes i aconseguir uns bons resultats educatius.
 • Impulsar l’ús de les TIC com a eina fonamental per a l’aprenentatge i per a la posterior inserció laboral i social.
 • Potenciar un entorn de treball adequat per a l’alumnat.
 • Organitzar els estudis perquè atenguin a les demandes de les empreses i la societat, que es troben en constant canvi.
 • Potenciar l’acció tutorial com a element clau per a l’orientació, la concreció del currículum i la relació de l’alumnat i les seves famílies amb l’institut.
 • Potenciar les activitats fora de l’horari lectiu, si és possible, per completar la formació ordinària.
 • Utilitzar l’autoavaluació com una eina important de millora.
 • Promoure la formació del professorat.

Acreditació de l’Institut ECNPC com a centre experimetal del programa Qualifica’t del Departament d’Educació. 

El mes de març de l’any 2010 el Conseller Ernest Maragall ens va atorgar l’acreditació al nostre Institut per formar part de la xarxa de centres experimentals del programa Qualifica’t del Departament de Educació.

24 de febrer de 2010: Comença la web de  l’Institut ECNPC