CFGS de Pont

CFPS MPA0 CFPS Transport marítim i pesca d’altura (LOE)

MP1. Maniobra i estiba

MP2. Navegació, govern i comunicacions del vaixell

MP3. Control de les emergències

MP4. Organització de l’assistència sanitària a bord

MP5. Administració i gestió del vaixell i de l’activitat pesquera

MP6. Guàrdia de pont

MP7. Pesca d’altura i gran altura

MP8. Anglès

MP9. Formació i orientació laboral

MP10. Empresa i iniciativa emprenedora

MP11. Projecte d’implementació d’una ruta de transport marítim

MP12. Formació en centres de treball

CFPS MPC0 CFPS organització del manteniment