CFGM Pont

CFPM MP30         CFPM Navegació i pesca de litoral (LOE)

MP1. Tècniques de navegació i comunicacions

MP2. Procediments de guàrdia

MP3. Pesca de litoral

MP4. Despatx i administració del vaixell

MP5. Seguretat marítima

MP6. Atenció sanitària a bord

MP7. Tècniques de maniobra

MP8. Estabilitat, trimat i estiba del vaixell

MP9. Anglès

MP10. Instal·lacions i serveis

MP11. Formació i orientació laboral

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora

MP13. Síntesi

MP14. Formació en centres de treball