Certificats

Sol·licitud de certificats

Per tal de sol·licitar la emissió de certificats heu de seguir els passos que es detallen a continuació. En cap cas s’emetran immediatament, mínim 48 hores.

Podeu enviar una sol·licitud per demanar algun certificat a la secretaria del centre omplint un model genèric de sol·licitud i enviant-ho signat per correu electrònic.

Per descarregar-vos el model de sol·licitud d’aquí

Una vegada emplenat envia’l al email del centre: e3008493@xtec.cat