Obliga l’alumnat a prestar, al llarg de la seva etapa educativa, al voltant de 10h de servei en una entitat educativa o social del municipi. Aquestes hores les poden realitzar, a partir de 3r d’ESO i fora d’horari escolar, en escoles de primària, projectes per a la gent gran, esplais, menjador social o projectes específics de l’Ajuntament (biblioteques o poliesportius).