Preinscripció i matrícula

Educació Secundària Obligatòria 2021/2022


Matrícula alumnes 2n, 3r i 4t d’ESO. Del 24 de juny a 2 de juliol

Matrícula alumnes 1r ESO. Del 14 al 18 de juny

Preinscripció. Del 17 al 24 de març

Accés a la documentació del centre
Consulta de l’oferta de la preinscripció.
Enllaç al Mapa escolar de la preinscripció curs 2021/22: http://mapaescolar.gencat.cat/
Enllaç a la web del Departament

CALENDARI

Publicació oferta inicial
11 de març
Presentació de sol·licituds (electròniques o en suport informàtic).
17 al 24 de març (ambdós inclosos)
Presentació de documentació
Fins el 26 de març
Publicació llista amb barem provisional
19 d’abril
Reclamacions al barem provisional (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar reclamacions)
20 a 26 d’abril
Publicació llista amb barem definitiu
 30 d’abril
Sorteig del número de desempat
 5 de maig
Publicació llista ordenada definitiva
7 de maig
Ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici)
26 a 28 de maig (ambdós inclosos)
Publicació de la oferta final
 4 de juny
Publicació llista d’admesos i llista d’espera
 7 de juny
Matrícula alumnes admesos 1r ESO
 14 al 18 de juny (ambdós inclosos)
Matrícula alumnes admesos 2n, 3r i 4t
28 de juny a 2 de juliol (ambdós inclosos)