Coordinacions

 

COORDINADORS/ES

 

COORDINACIÓ
NOM
PRIMER D’ESO Frederic Ramos
SEGON D’ESO Ricard Simó
TERCER D’ESO Àngels Gallardo
QUART D’ESO Triu Fernández
BATXILLERAT Roser Ginés
INFORMÀTICA Imma Garcia
LINGÜÍSTICA Triu Fernández
COHESIÓ SOCIAL Àngels Gallardo
COMPETÈNCIES ESPORTIVES Eduard Gayán
EXPEDIENTS i GUARDIES Paco García
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Montse Maurell