Coordinacions

 

COORDINADORS/ES

 

COORDINACIÓ
NOM
PRIMER D’ESO Àngels Gallardo
SEGON D’ESO Triu Fernández
TERCER D’ESO Marga Pérez
QUART D’ESO Ricard Simó
BATXILLERAT Roser Ginés
INFORMÀTICA Imma Garcia
LINGÜÍSTICA Triu Fernández
COHESIÓ SOCIAL Àngels Gallardo
COMPETÈNCIES ESPORTIVES Eduard Gayán
EXPEDIENTS i GUARDIES Paco García
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Montse Maurell