Coordinacions

 

COORDINADORS/ES

 

COORDINACIÓ
NOM
PRIMER D’ESO Triu Fernández
SEGON D’ESO Frederic Ramos
TERCER D’ESO Francesca López
QUART D’ESO Ricard Simó
BATXILLERAT Roser Ginés
INFORMÀTICA Imma Garcia
LINGÜÍSTICA Triu Fernández
COHESIÓ SOCIAL Àngels Gallardo
EXPEDIENTS i GUARDIES Paco García
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Montse Maurell