Coordinacions

 

COORDINADORS/ES

 

COORDINACIÓ
NOM
PRIMER D’ESO Ricard Simó
SEGON D’ESO Àngels Gallardo
TERCER D’ESO Triu Fernández
QUART D’ESO Frederic Ramos
BATXILLERAT Roser Ginés
INFORMÀTICA Imma Garcia
LINGÜÍSTICA Triu Fernández
COHESIÓ SOCIAL Àngels Gallardo
COMPETÈNCIES ESPORTIVES Eduard Gayán
EXPEDIENTS i GUARDIES Paco García
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Montse Maurell