Consell Escolar

 

CONSELL ESCOLAR

 

REPRESENTANTS
NOMS
Equip directiu:

Director, Cap d’Estudis, Secretària

Albert Arcas, Montse Guillamón, Montse García
Representants Professorat (6) Ricard Simó, Yolanda Valero, Eduard Gayan,

Paco García, Maite Díaz-González, Montse Maurell

Representants Alumnes (3) Jana Hua Monclús, Gerard Capilla, Martina Tristany
Representants Pares i Mares (3) Francisco Javier Gutiérrez, Francisco Javier de Sande,

Salvador Ocón

Representants AMPA (1) Ma Àngels Fons
Representants Ajuntament (1) Mª Jesús Prieto
Representants PAS (1) Elena Giménez
Representants PAE (1) Sandra Martínez