Equip Directiu

 

EQUIP DIRECTIU

 

CÀRREC
NOM
Director Albert Arcas
Cap d’Estudis Montserrat Guillamon
Coordinadora Pedagògica Mamen Hidalgo
Secretària Montserrat García