RÚBRICA

La paraula rúbrica actualment s’usa per referir-se a un traç o conjunt de traços, generalment curvilinis, amb el que s’acompanya el nom d’una persona quan signa.
“Rubricar” generalment significa posar el segell final i personal a alguna cosa, és doncs un sinònim de firmar

 Ara bé, d’on prové  la… Llegeix més»