Organigrama i horaris 2018 – 2019

  • Equip Directiu

Jordi Plaja i Aynier, director –  jordi.plaja@institutmontgri.cat

Joana Carles i Puig, cap d’estudis – joana.carles@institutmontgri.cat

Glòria Boada i Marsal, coordinadora pedagògicagloria.boada@institutmontgri.cat

Cristina Illa i Cruz, secretaria – cristina.illa@institutmontgri.cat

  • Coordinacions de cicle i tutories

Coordinadora de 1r d’ESO – Isabel Masdemont  i Trianó – isabel.masdemont@institutmontgri.cat 

Tutoria de 1r d’ESO A – Dolors Casals i Noguer – dolors.casals@institutmontgri.cat

Tutoria de 1r d’ESO B – Conxi Moreno i Rodríguez – conxi.moreno@institutmontgri.cat

Tutoria de 1r d’ESO C – Anna Pujol i Grau – anna.pujol@institutmontgri.cat

Coordinadora de 2n d’ESO – Montse Blai i Alabau – montse.blai@institutmontgri.cat

Tutoria de 2n d’ESO A – Gemma Roca i Pallarés – gemma.roca@institutmontgri.cat

Tutoria de 2n d’ESO B – Joan Sentís i Antolin – joan.sentis@institutmontgri.cat

Tutoria de 2n d’ESO C – Núria Artacho i Cortés – nuria.artacho@institutmontgri.cat

Coordinadora de 3r d’ESO – Conxi Camúñez i Garcia – conxi.camunez@institutmontgri.cat

Tutoria de 3r d’ESO A – Enric Adroher i Saballs – enric.adroher@institutmontgri.cat

Tutoria de 3r d’ESO B – Iria Farrero i López – iria.farrero@institutmontgri.cat

Tutoria de 3r d’ESO C – Mercè Font i Pi – merce.font@institutmontgri.cat

Coordinadora de 4t d’ESO – Olga Balagué i Gómez – olga.balagues@institutmontgri.cat

Tutoria de 4t d’ESO A – Marta Geli i Cané – marta.geli@institutmontgri.cat

Tutoria de 4t d’ESO B – Marta Fuster i Carbó – marta.fuster@institutmontgri.cat

Tutoria de 4t d’ESO C – Sagrari Martorell i Cubero – sagrari.martorell@institutmontgri.cat

Tutoria de 4t d’ESO D – Montse Quintana i Morraja – montse.quintana@institutmontgri.cat

 

Altres

Tutoria de l’Aula d’Acollida – Virgínia Sindreu i Gutiérrez – virginia.sindreu@institutmontgri.cat

Tutoria del Pla Singular – Jordi Plaja i Aynier – jordi.plaja@institutmontgri.cat

Tutoria de la UEC – Isidre Portella i Ferrando – isidre.portella@institutmontgri.cat

Tutoria de la USEE – Marina Surroca Fernández – marina.surroca@institutmontgri.cat

 

Coordinadora de Batxillerat i tutories – Teresa Ràmia i Albiol – teresa.ramia@institutmontgri.cat

Tutoria de 1r de BTX A – Maria Serra i Soler – maria.serra@institutmontgri.cat

Tutoria de 1r de BTX B – Mariona Casas i Viladevall – mariona.casas2@institutmontgri.cat

Tutoria de 2n de BTX A – Miquel Àngel Montón i Andrés – miquel.monton@institutmontgri.cat@institutmontgri.cat

Tutoria de 2n de BTX B – Jordi Ferrer i Blanch – jordi.ferrer@institutmontgri.cat

 

Coordinadora de CFGM de Comerç i Marquèting – Susanna Santamaria i Pla – susanna.santamaria@institutmontgri.cat

Tutoria 1r CFGM de Comerç i Marquèting – Susanna Santamaria i Pla – susanna.santamaria@institutmontgri.cat

Tutoria 2n CFGM de Comerç i Marquèting – Montse López i Molins – montse.lopez@institutmontgri.cat

  • Departaments

Departament d’Atenció a la Diversitat – Marina Surroca i Fernández – marina.surroca@institutmontgri.cat

Departament de Ciències de la Naturalesa – Beatriu Rubau i Solà – beatriu.rubau@institutmontgri.cat

Departament de Ciències Socials – Albert Piñero i Subirana – albert.pinero@institutmontgri.cat

Departament d’Educació Física – Marta Fuster i Carbó – marta.fuster@institutmontgri.cat

Departament de Visual i Plàstica / Música – Mercè Sebastià i Noguera – merce.sebastia@institutmontgri.cat

Departament de Llengua Castellana i Cultura Clàssica – Carme Blasco i Llàcer – carme.blasco@institutmontgri.cat

Departament de Llengua Catalana – Mercè Font i Pi – merce.font@institutmontgri.cat

Departament de Llengües Estrangeres – Eva Prats i Martínez – eva.prats@institutmontgri.cat

Departament de Matemàtiques – Maria Serra i Soler – maria.serra@institutmontgri.cat

Departament de Tecnologia – Enric Adroher i Saballs – enric.adroher@institutmontgri.catr

Departament de Comerç i Màrqueting – Artur Cateura i Viladomat – artur.cateura@institutmontgri.cat

 

  •  Consell escolar

Podeu enviar comunicacions al consell escolar fent servir l’adreça: institut@institutmontgri.cat

  • PAS

Adminstració – Fina Font i Bou – fina.font@institutmontgri.cat

Administració – Anna Mateu i Serra – anna.mateu@institutmontgri.cat

Consergeria – Joan Ramon Mac-Cragh i Prujà – consergeria@institutmontgri.cat

Consergeria – Maria Àngels Marquès i Serra – consergeria@institutmontgri.cat

 

Atenció:

Si us voleu reunir amb el tutor o tutora dels vostres fills, cal que de manera preferent contacteu amb el tutor a través del correu electrònic corporatiu (el que consta al costat del seu nom). També us podeu adreçar a institut per telèfon al 972 75 92 42 i a secretaria informaran al tutor de la vostra demanda i us donarà hora de reunió. També podeu fer sevir el correu general institut@institutmontgri.cat o venir personalment a l’institut i concertar hora de visita.

Horaris:

Aquí en dos documents els horaris dels grups classe i la seva situació a l’institut.

Horaris 2018 – 2019

Distribució de les aules 2018 – 2019