Història

El curs 1986- 1987 davant d’una demanda de places de secundària a la zona, es creava una extensió de l’Institut de Creació def 2Batxillerat de Palafrugell “Frederic Martí i Carreres” a Torroella de Montgrí. L’Ajuntament cedia al Departament d’Ensenyament l’edifici del “Convent”, entre d’altres coses antic centre de primària i on hi havia hagut fins feia pocs mesos el parvulari de l’escola “Guillem de Montgrí”. Ben aviat faltarà espai pels alumnes que iran arribant i en acabar el curs 1987 –  1988 comença una primera millora amb la intenció d’acabar-les abans de començar el curs nou. Les obres s’endarrereixen i és impossible començar el curs al Convent. Les classes durant el primer trimestre dol curs 1988- 1989 es faran al local parroquial conegut com “L’Esplai”, a l’antic bar cel Cinema Montgrí i s’ocuparà fins i tot un local cedit per un particular. Acabades les obres, es torna a ocupar el Convent i els dies 17 i 18 de febrer de 1989 es fa la inauguració de l’ampliació de l’institut. Comença una etapa a un edifici històric i que tindrà avantatges i inconvenients. D’una banda la història de l’edifici, majestuositat, la calma de l’altra la manca d’espais com laboratoris de ciències experimentals, d’idiomes, de les incipients aules informàtiques, esportius…

 

Amb l’aplicació de la LOGSE i l’arribada de l’alumnat d’ESO començarà una etapa de canvi important: canvi en la tipologia d’alumnat, manca d’espais on ubicar l’alumnat… arribaran els mòduls prefabricats on hi hauran les aules de 1r i 2n d’ESO, l’alumnat de 3r i 4t quedaran al convent i l’alumnat de batxillerat es situaran a uns locals a la propera Plaça dels Dolors. Aquesta serà una complexa organització de l’institut fins que el curs 2001 – 2002 s’inaugura el nou edifici al carrer de Santa Caterina. Una nova construcció que donarà resposta a les necessitats educatives a la nostra comunitat. Tots aquests anys anem formant els nostres joves a través de l’ensenyament obligatori ESO (tres o quatre grups per nivell) i del Batxillerat (quatre grups). Participarem l’any 2009 als Projectes d’Autonomia de Centres (PAC) i de Millora i Qualitat Educativa amb els Acords de Coresponsabilitat. Els serveis educatius de l’institut aniran canviant segons les necessitats del moment: els de la UEC pels alumnes amb poca adaptació al sistema educatiu, l’Aula d’Acollida pels alumnes nouvinguts, el Pla Singular, per l’alumnat amb perspectives de conèixer el món laboral, la USEE per l’alumnat amb més dificultats. A més de tots aquests canvis es produirà a llarg del temps innovacions metodològiques i didàctiques d’acord amb els temps: la mediació de conflictes, el treball amb les TIC, amb material propi del centre en detriment del llibre de text clàssic, amb l’acció tutorial, amb les escoles verdes, el treball competencial, i ara amb el tema de treball per projectes. El curs 2016 – 2017 se’ns concedia un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Comerç i Màrqueting adaptat al Turisme que venia per ajudar a la formació dels joves de la zona. El curs 2017 – 2018 amb el segon curs, el cicle ha quedava complet. El curs 2018 – 2019 reprenem una sol.licitud (del curs 2014 – 2015) d’ampliació de l’oferta formativa amb el Cicle d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural (CAFEMN). El departament ens el concedeix i el curs 2019 – 2020 ja matriculem la primera promoció d’aquests estudis.

 

    

 

Les revistes de l’Institut.

A part de tota la documentació administrativa que hi ha de l’institut, una de les fonts d’informació històriques són les revistes que s’han anat publicant. En el futur irem penjant els números que tenim al nostre arxiu, aquí us deixem ara alguna portada.

1991- Setembre1992

1996 - abril

 1997

 En una segona etapa 2002 – 2012 es va publicar un butlletí trimestral que amb el nom de El trimestre en paper era  un resum de les notícies i activitats al centre. Us en deixem un exemple amb la idea de posar tots els números que tenim arxivats.