Ja tenim els resultats de les eleccions a Consell Escolar 2018.

Una vegada tancades les eleccions a consell escolar del 2018, us informem que les persones que passaran a ocupar lloc al Consell Escolar de l’Institut Montgrí son:

Pel sector famílies, la Sra. Montserrat de las Cuevas i García.

Pel sector alumnat: la Clàudia Rostey i Cristau i l’Ismael El Haddoui.

Pel sector professorat, la Sra. Glòria Boada i Marsal, la Sra. Mercè Font i Pi, la Sra. Marta Geli i Cané, el Sr. Joan Lloret i Pujol, la Sra. Sagrari Martorell i Cubero i el Sr. Joan Carles Sentín i Antolín.

A tots i totes l’enhorabona !

Tornem a participar al Fòrum de Recerca del Baix Ter.

El dissabte 17 de novembre a Ullà i a partir de les 10 del matí, a la sala polivalent del centre Cívic, es presentaran una quinzena de recerques que tenen relació amb el Baix Ter. A les darreres edicions hi han participat alumnat de l’institut Montgrí i ara en la seva VIna edició ho farà l’Ona Vilà i Colomer. Presentarà un extracte del seu treball de recerca “Guia arqueològica per descobrir petits jaciments romans del Baix Ter” del que ha estat tutora la Sr. Lina Vilamitjana.

Us adjuntem un pòster i un programa de la jornada i donem l’enhorabona per la iniciativa al Museu de la Mediterrània.

 

Eleccions al consell escolar 2018.

QUÈ SÓN ELS CONSELLS ESCOLARS ?

El Consell Escolar és l’òrgan de govern més important dels centres educatius i està constituït per representants de tots els sectors implicats en l’institut: professorat, famílies, personal d’administració i serveis, i ajuntament. En el cas del Sector de les famílies, són quatre representants escollits per elecció més un altre que és designat per l’AMPA. El Consell Escolar es reuneix quatre vegades al llarg del curs, per decidir entre d’altres les següents qüestions: determinar la línia pedagògica del Centre i elaborar el Projecte Educatiu, aprovar i supervisar la programació general del centre,  aprovar el Pressupost, elaborar i aprovar el Reglament de Règim Intern, resoldre els conflictes o imposar les sancions en matèria disciplinària dels alumnes.

El procés ja s’ha iniciat, exposant al tauler d’anuncis de l’institut (el dia 5 de novembre de 2018) el cens electoral de tots els sectors implicats: professorat i famílies. Si voleu ser candidats, caldrà, que presentiu les sol.licituds a la secretaria de l’Institut, no més tard del dia 21 de novembre. Les candidatures presentades es publicaran al tauler d’anuncis el dia 23 de novembre de 2018. Si hi hagués menys candidats que llocs a cobrir, tots els pares, mares o tutors legals de l’alumnat serien elegibles. El sorteig públic per tal de designar els membres de la mesa electoral, es farà el dia 9 de novembre a les 13:00 h. al despatx de direcció. Les votacions del sector famílies d’alumnes es realitzaran el dia 28 de novembre de 2018 de les 9h a 17h. Els alumnes ho faran a les hores d’esbarjo (primer ho faran 1r, 2n i 3r d’ESO i durant el segon ho faran 4t, BAT i CFGM). Al tauler d’anuncis de l’institut estarà exposada la convocatòria específica d’aquestes eleccions per tal que fer les consultes que convinguin. Si voleu que compti la vostra opinió, PARTICIPEU !

Concurs de logos pel Cicle Formatiu de Comerç.

Els alumnes del Cicle Formatiu d’Activitats comercials, dins el mòdul professional d’aplicacions informàtiques del comerç, han dissenyat el logotip del cicle a partir del logo de l’institut.  La guanyadora ha sigut l’alumna Gabriela Lisboa i el finalista l’alumne Eloi Marín. L’enhorabona a tots dos.
Logo guanyador
Llegeix més»