Programacions matèries.

Podeu consultar les programacions de totes les matèries seguint l’enllaç (que es troba en construcció permanent):

Programacions curs 2018 – 2019

Afegim també a aquest apartat el portal que parla de les competències bàsiques. Com ja sabeu per poder superar l’escolaritat obligatòria cal haver-les assolit. Les proves de competències bàsiques que fan a 4t d’ESO en són un model: de l’alumne que les supera es pot concloure que ha assolit la secundària obligatòria.

Per competència s’entén la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. Més que tenir grans quantitats d’informació i de coneixements les competències van més enllà del “saber” i el “saber fer”, ja que inclouen també el “saber ser” i el “saber estar”. A aquest web trobareu molta informació sobre el tema.

Les competències bàsiques a ESO

7e7b212d7d