Convocades les proves anuals per complementar els estudis d’ESO

Us notifiquem que han estat convocades les proves anuals per complementar els estudis d’ESO per als alumnes de l’Institut Montgrí que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa l’any 2016 o 2017, per tenir pendents de superació cinc o menys matèries.Les persones interessades han de formalitzar la sol·licitud d’inscripció de l’1 al 10 de febrer, si compleixen els requisits que s’especifiquen en els escrits que s’adjunten.

Informació pàgina del Departament d’Ensenyament.

Inscripció proves               Informació a l’alumnat sobre les proves