L’equip d’Erasmus

L’equip de mobilitat d’Erasmus està format per:
– Núria Marco: cap d’estudis.
– Conxi Fuster: coordinadora d’FP.
– Eugènia Pujol: departament d’electricitat.
– Xavi Bastante: departament de fusta.
– Amalia Ruiz: departament de sanitat.
– Xavier Martínez: coordinador de mobilitat.
El nostre principal objectiu és oferir mobilitats atractives per als nostres estudiants i pels professors i ajudar-los abans, durant i després del viatge a gaudir de l’experiència.

tf: +34 93 377 56 57

email: mobility_fp@mmpol.cat