Cicles de grau mitjà

CFGM oferts per l’IES, amb els mòduls i els seus respectius resultats d’aprenentatge, en anglès:

família d’electricitat
família de fusta
família sanitària

CFGM oferts per l’IES, amb els mòduls professionals i els seus respectius resultats d’aprenentatge, en llengua catalana. Es mostra la distribució temporal de cada unitat de formació i la formació obligatòria a l’empresa (FCT).

https://agora.xtec.cat/iesmarti-i-pol/estudis/cicles-formatius/grau-mitja/