Instal·lacions

Les nostres instal·lacions son modernes, reuneixen les condicions òptimes i adequades per al desenvolupament de les activitats del centre. En elles disposem del següent conjunt d’instal·lacions per a l’exercici de les activitats acadèmiques i extraescolars:

 • Aules gran i assolellades
 • Biblioteca
 • Laboratoris de física, química i ciències naturals
 • Aules d’idiomes
 • Aules d’informàtica
 • Aules d’audiovisuals
 • Aules d’educació visual i plàstica
 • Aules de tecnologia
 • Aula de música
 • Sala d’actes i gimnàs
 • Pati i terrasses
 • Hort

*A les aules de l’Institut Marta Mata també es duen a terme algunes de les classes teòriques dels CFGM de Cuina i Gastronomia, i el de Restauració.