Els alumnes d’electrònica de 2neec milloren l’aula d’informàtica

El passat mes de juny els alumnes de 2n del CFPM d’Equips Electrònics de Consum van realitzar, al llarg de dues setmanes, el crèdit de síntesi. El projecte desenvolupat aquest any, va ser el disseny i instal·lació de la xarxa elèctrica i telemàtica (xarxa d’ordinadors) de l’ Aula d’Informàtica. La tasca dels alumnes va consistir en:

  • Presentar una memòria amb el disseny elaborat: tasques a realitzar, materials escollits (tipus de cables, canals, preses d’usuari, etc), plànols, esquemes, pressupost, factura, etc.
  • Realitzar la instal·lació dels canals, cables elèctrics, cables de dades, preses d’usuari, etc.
  • Comprovació de la instal·lació feta.

Vam comptar amb la col·laboració dels alumnes del FIAP: els de fusteria van fer els plafons de fusta per poder instal·lar les canals i els de manteniment van fer la escomesa elèctrica final.