Departaments didàctics

Els àmbits de coneixement són agrupacions de matèries que comparteixen competències bàsiques, continguts i orientacions metodològiques

 1. Àmbit lingüístic:
  – Llengua catalana i literatura
  – Llengua castellana i literatura
  – Llengües estrangeres
  – Llatí
  2. Àmbit matemàtic:
  – Matemàtiques
  3. Àmbit cientificotecnològic:
  – Ciències de la naturalesa: física i química
  – Ciències de la naturalesa: biologia i geologia
  – Tecnologia
  – Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)
  4. Àmbit social:
  – Ciències socials: geografia i història
  – Cultura clàssica
  – Emprenedoria
  – Economia
  5. Àmbit artístic:
  – Música
  – Educació visual i plàstica
  6. Àmbit de l’educació física:
  – Educació física
  7. Àmbit de cultura i valors:
  –  Filosofia
  – Religió
  8. Àmbit digital:
  – Transversal a les matèries
  9. Àmbit personal i social:
  – Transversal a les matèries