Moodle IES Marina


logo agora xtec logo moodle iesmarina

Ensenyament ha posat a disposició del professorat la plataforma “àgora”, una plataforma d’aprenentatge, comunicació i participació que fa servir Moodle.

L’avantatge principal és que els serveis de manteniment del servidor els fa la XTEC.

L’IES Marina fa servir aquest any per primera vegada aquest sistema. Ús convidem a que el feu servir!