Organigrama

 

 EQUIP DIRECTIU I COORDINACIONS
Horari d’atenció a pares i mares
Directora Anabel Giménez dilluns, 10-11h

divendres,11.30-12.30h

Cap d’estudis Josep M.Pinós  dimecres,11.30-12.30h
Cap d’estudis Silvia Orozco dimarts,10-11h
Coordinadora Pedagògica Carme Garcia  dilluns,11.30-12.30h
Secretari Ramon Benabarre  divendres,18.30-19.30h

 

Equip Coordinadors i Responsables
LIC  Gemma Tona
TIC Jordi Jiménez

Isabel Nafría

Prev. Riscos Laborals Jordi Sandoval
Activitats Extraescolars  Alícia Sirvent
Pràcticum Carme Garcia

 

 

TUTORS I TUTORES D’ESO
Curs Tutories pedagògiques Horari d’atenció a pares i mares
1r ESO A M.Josep Raïch  dimecres,10-11h
B Carmina Viala  dimecres,10-11h
C José Luís Pérez  dilluns,13.30-14.30h
D Cristian Clausen  dilluns,10-11h
E Víctor Martínez  dimarts,9-10h
COORDINADORA: ESTHER MAS   dilluns,12.30-13.30h
2n ESO A Lluís Peña  dijous,10-11h
B Josep Lladó  dilluns,8-9h
C Maria Català  dijous,10-11h
D Marta Manresa  dilluns,18.30-19.30h
E Mercedes Alonso  dilluns,9-10h
COORDINADORA: CARME GARCIA dilluns,11.30-12.30h
3r ESO A  David Ruiz divendres,9-10h
B  Daniel Inguanzo divendres,9-10h
C  Araceli Val divendres,9-10h
D Estefania Abilla divendres,11.30-12.30h
E (3×4) Albert Villalta divendres,11.30-12.30h
COORDINADORA: CARME MATEO dimarts,10-11h
 4t ESO A Pedro López  dilluns,13.30-14.30h
B Míriam Silvestre  dimecres,12.30-13.30h
C Nadina Torres  divendres,9-10h
D Alícia Muniente  dimecres,13.30-14.30h
UMA Agustí Ortiz divendres,11.30-12.30h
COORDINADOR: FÈLIX MARCO dijous,9 a10h
COORDINADOR ESO: FÉLIX MARCO  dijous,,9 a10h

 

TUTORS I TUTORES DEFORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ
Curs Tutories pedagògiques Horari d’atenció a pares i mares
GESTIÓ ADMIN. 1r Enrique Fernández dilluns,10-11h
2n Marta Civera dimarts,10-11h
INSTAL·LACIÓ TELECOM 1r Juan Manuel Rodríguez dimarts, 8-9h
2n Carlos Ontiveros dimecres,9-10h
    TUTORS I TUTORES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR
ADMINISTRACIÓ I FINANCES 1r Olga Vitolo
2n Ginesa Castaño
ELECTROMEDICINA CLÍNICA 1r Jordi Sandoval
2n José Luis Peral
COORDINADORA  FORM. PROF. Pilar Aguadé dimecres,19.30-20.30h

dilluns, 19.30-20.30h

PFI Pilar Aguadé