Professorat: Tràmits i formularis

 

Tràmits
Tutories
Comunicació faltes professorat  Acció tutorial – Orientacions
Feina  guàrdies professorat absent Normativa d’organització i funcionament
Sortida escolar obligatòria informativa Comentaris avaluacions
Sortida escolar obligatòria amb ingrés a banc Fitxa registre individual
Protocol de gestió de sortides Fitxa tutoria
Sol·licitud estudi assistit Informe ED per entrevista de pares
Justificació d’absències i retards alumnat  Tria delegats
Declaració d’absència per motius de salut
Expedient disciplinari
Acta delegats
01 Inici Instruccions tutors final curs
02 Instructor Valoració tutories
03 Abstenció instructor
04 Citació
Altres documents
05 Declaració Funcionament del centre per a nouvinguts
06 Vista Riscos laborals – Informació inici curs
07 Proposta
08 Resolució