ERASMUS

Projectes Erasmus+

 

LOGO ERASMUS PLUSalargado

 

El nostre institut ha estat atorgat enguany amb dos projectes Erasmus Plus (anteriorment Comenius), la qual cosa implicarà mobilitats a l’estranger d’alumnes i professors durant dos anys, subvencionades amb fons europeus.

Aquests projectes van dirigits a alumnes de 4 ESO i batxillerat principalment i tenen com a objectiu principal el treball col·laboratiu i de recerca d’alumnes i professors sobre uns temes determinats, que en aquest cas tracten sobre les assignatures de l’àmbit científic i tecnològic i la llengua estrangera , així com de l’ansietat i motivació escolar en aquestes assignatures.

Els alumnes seleccionats per a participar en aquests projectes esdevindran investigadors i les seves troballes seran utilitzades per a intentar millorar el nivell de satisfacció i aprenentatge a les classes.

Els projectes són els següents:

Stress-free and inspirational learning for a more effective European classroom – Coordinadora: Nati Castillo

 Let the Science Discover Us – Coordinadores: Marta Vellisca I Raquel Abad

Go for Literacy to Enlighten Your Future – Coordinadora Raquel Abad