ACTIVA’T AMB L’ESTAMPACIÓ

El passat mes de desembre, el Departament de Fabricació Mecànica vam presentar una sol·licitud d’ajut a Fundació BCN Formació professional d’un projecte que promou la qualitat i la innovació en el sistema de formació professional.

Aquest projecte està emmarcat al Cicle Formatiu de Grau Superior de Programació de la producció en Fabricació Mecànica, especialització en motllos i matrius, i es desenvoluparà al llarg d’aquest curs acadèmic 2019-2020.

L’Institut Manolo Hugué, forma part de la Xarxa de centres que apostem per la innovació metodològica, la Xarxa ActivaFP, en la que es fomenta l’anàlisi del currículum enfocant la mirada als resultat d’aprenentatge més que als continguts.

L’objectiu general del projecte és l’aplicació de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes, ABP actualitzant les programacions didàctiques. Gestionant un projecte de disseny, construcció i proves de premsat de peces de xapa metàl·lica.

L’alumnat guiat per mitjà d’una metodologia d’aprenentatge basat en projectes i treballant de manera col·laborativa, dissenyarà, construirà i obtindrà els resultats de les proves de premsat d’una matriu per obtenció de components metàl·lics d’estampació.

El professorat, realitzarà la guia metodològica, de l’aplicació dels diferents mòduls professionals implicats al projecte, adequant les programacions didàctiques i oferint possibles formes d’avaluació dels treballs realitzats. Els mòduls professionals implicats són la totalitat que composen el cicle formatiu de Grau Superior de la Programació de la producció en Fabricació Mecànica.

 

Agraïm el suport de Fundació BCN Formació Professional per poder dur a terme part d’aquest projecte