NORMATIVA EN CAS DE VAGA O MANIFESTACIÓ D’ALUMNES

Davant de convocatòries de vagues per part de diferents organitzacions d’estudiants, la postura que adoptarà el centre serà la següent:

  1. Aquestes jornades de vaga són convocades pels alumnes, sense que el personal docent i no docent de l’Institut hi prengui part.
  1. En aquestes jornades, cal que totes les famílies tinguin clar que l’Institut segueix el seu horari habitual i que l’alumnat és atès, encara que el nombre sigui reduït, i que també funcionen tots els serveis escolars.
  1. Segons el Decret de drets i deures dels alumnes, cap noi o noia que cursi l’ESO té dret a la vaga i, per tant, té l’obligació d’assistir a les activitats de l’Institut durant aquestes jornades reivindicatives.
  1. El mateix Decret de drets i deures, però, permet que el centre no sancioni la “manca d’assistència generalitzada”. És per això que, sempre que es donin unes determinades condicions (justificant d’absència d les famílies), la Direcció del centre farà ús d’aquesta possibilitat i no considerarà faltes no justificades les que es produeixin en aquestes ocasions.
  1. Segons acord del Consell Escolar de l’Institut, el punt anterior no és aplicable als alumnes de primer i segon d’ESO, és a dir, serà considerada falta no justificada l’absència dels/de les alumnes que no assisteixin al centre durant aquestes jornades de vaga.
  1. L’Institut deixa constància, davant de les famílies, que no es responsabilitza de cap circumstància que pugui afectar algun alumne o alumna, durant aquestes jornades, si no assisteix al centre.
  1. Si, en alguna ocasió, el personal docent de l’Institut convoca o s’adhereix a alguna jornada de vaga, prèviament, les famílies rebran una comunicació on s’indicarà aquest fet i es donaran a conèixer els serveis mínims establerts.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>