MES ENLLÀ DE L’ESO

Més enllà de la ESO (Xerrades d’orientació per a pares, mares i alumnes)

Aquest curs el departament d’orientació de l’institut ha dut a terme dues xerrades amb l’objectiu d’orientar i donar a conèixer, a famílies i alumnes, quines són les opcions un cop els alumnes han arribat a l’edat de 16 anys (edat en que s’acaba l’etapa d’educació obligatòria).

La primera xerrada es va dur a terme el 3 de maig i anava orientada a conèixer, per una banda, com s’estructura el nostre sistema educatiu actual així com totes les possibilitats que ofereix i, d’altra banda, per conèixer tot el ventall de possibilitats de l’educació postobligatòria i els itineraris que se’n deriven segons la tria.

La segona xerrada que va tenir lloc el 10 de maig, anava dirigida a aquell alumnat que, un cop complerts els 16 anys, no vol continuar fent Educació Secundària (ESO) i opta per una altra alternativa formativa, en aquest cas els Programes de Formació i Inserció (PFI).