BEQUES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Beques per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Curs 2017-18. Obert el plaç per demanar-les fins el 28 de setembre de 2017.

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha.html

Beques generals per a estudis de Cicles Formatius i Batxillerat. Curs 2017-18. Obert el plaç per demanar-les fins el 3 d’octubre de 2017.

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-no-universitarios.html