Activitat 1r bat econòmic: Planifiquem la producció d’un plat

LA DIRECCIÓ DE LA PRODUCCIÓ

Divendres 12 d’abril els estudiants d’economia de l’empresa de 1r de batxillerat van fer una activitat relacionada amb la unitat 8 de la matèria on per parelles van preparar un plat amb la finalitat de fe-ne la seva planificació.

Per a fer la planificació van fer un llistat dels materials necessaris per elaborar el producte, el càlcul del cost del plat i van anotar les activitats i el temps necessari per a executar cadascuna d’elles.

Seguidament van fer la gràfica Gantt que és un mètode de planificació que, mitjançant una representació gràfica, realitzen de manera simultània el control de totes les activitats del projecte i l’avaluació del seu grau d’assoliment.

 

Quan van acabar la planificació, vam parar taula i vam poder gaudir d’un magnífic esmorzar amb pastissos de xocolata, mini cup-cakes, crêpes, pa de pessic, gofres, torrades acabades de fer que podiem acompanyar amb mantega i melmelada o nutella, llet amb cacao (fet al moment) entre d’altres plats.

A la propera sessió aplicarem el mètode PERT-CPM que és una tècnica de planificació de la producció en la qual s’esquematitza, mitjançant la tècnica de grafs, la realització d’un projecte de producció en les seves diferents situacions i activitats.