Projecte ”Què ens fa diferents?“

L'herencia de pares a fills

En el projecte 1 vam esbrinar els nostres orígens i vam descriure la personalitat i circumstàncies personals de cadascun de nosaltres. Ara, en aquest projecte 3  hem investigat quines són les característiques físiques que ens fan diferents uns dels altres.

Per fer-ho vàrem haver d’entendre què és la genètica, què són els gens i com s’hereden. Això ho vam aconseguir amb el visionat del vídeo “L’herència de pares a fills” del programa Quequicom

Ens vam fixar en alguns trets físics externs (fenotip): lòbul orella desenganxat o no, cargolament de llengua o no, color dels ulls, naixement del cabell en punxa o recte.

Projecte 3 color ulls
Projecte 3 gràfic lòbul

Vam investigar aquests trets entre els components de  la nostra família i vam veure si els tenien o no. Una vegada recollides les dades, les vam introduir a un full de càlcul i en vam fer gràfics.

A més dels caràcters físics externs també vam investigar d’interns, com per exemple la sensibilitat als gustos amargs. Vam tastar endívies i escaroles per entendre que no tothom les troba igual d’amargues.

La prova definitiva va ser el tast de la Tiofenilcarbazina (TFC) que ens va ajudar a conèixer qui eren els alumnes més sensibles o també coneguts com “supertastadors”.  Els professors van elaborar unes taules on es veia la concordància entre el “disgust” per les escaroles i per la TFC.

Totes aquestes experiències i aprenentatges  les vam escriure en una  redacció final sobre “Què ens fa diferents”