Consell escolar


Directora Carles Serra
Cap d’estudis Sandra Gimeno
Secretaria Anna Alenyà
Representant municipal Montserrat Chaos
Representants professorat
Dunia Aparicio
  Lluís López
  Àngel Pallejà
  Esther Mora
Isabel Dorado
  Rosa Rodrigo
  Manuela de Ríos
Representants pares i mares Rosa Porta
  Marta Clarella
  Àngela Tabuenca
Representant AMPA Anna Moreso
Representants Alumnat Mireia Arán
Carla Fons
  Joan Aguado
Aliona González
Representant PAS Alfredo Linero