Què està passant amb les abelles?

 

Per Tali Gragera, 1r ESO

Potser us heu assabentat que les abelles estan disminuint. Els investigadors han vist que quan les abelles recol·lecten el pol·len, a vegades que aquest està contaminat per pesticides. El pol·len que les abelles recol·lecten, a més a més de servir per fer mel, alimenta les cries d’abella. Quan troben pol·len contaminat al principi a les abelles no els agrada el gust que té però és com una droga, encara que d’entrada no agrada, després enganxa. El resultat és que les abelles busquen les plantes amb pesticides, les cries s’alimenten malament i les noves abelles creixen més febles cada vegada.

I què si les abelles disminueixen? Doncs és una mala notícia perquè són insectes fonamentals per la natura i per nosaltres. Les abelles serveixen per a molt més que per fer mel, sense abelles l’alimentació de la humanitat perilla ja que unes tres quartes parts dels conreus necessiten abelles per poder reproduir-se.

El cos de les abelles té tot de pèls on queda el pol·len enganxat i a les potes del darrera tenen una mena de cistelleta que els serveix per transportar el pol·len que recullen de les flors cap al rusc. Mentres recullen el pol·len de l’antera, que és l’òrgan masculí de la flor, en traslladen a l’estigma, que és l’òrgan femení, i així es produeix la fertilització de la flor. D’aquesta manera, a la vegada que s’alimenten i recol·lecten pol·len, les abelles el transporten, contribuint a la pol·linització que és un pas fonamental en la reproducció de les plantes amb llavors.

És un cicle, si disminueix la reproducció de les plantes, els animals herbívors tindran menys fruites i verdures per alimentar-se, llavors hi haurà no solament menys vegetals, sinó també menys animals. I al decréixer la producció d’aliments es complica la supervivència humana.

Què podríem fer nosaltres? Podríem ajudar a les abelles tenint testos a les finestres i balcons amb plantes on puguin trobar aliment com, per exemple, l’espígol, la farigola…