EOCÉ

 

20170208_135004_richtone-hdr

NOM                                                                   

es Gasterópodos

ca Gasterópodes

en Gastropods

 

DESCRIPCIÓ DE LA PEÇA

Aquest fòssil és un fòssil petrificat. És de la época de l’Eocé. La formació del fossilcomença amb la fossilització: si l’animal mor aprop de l’aigua i poc després cau.L’aigua aïlla el restes de molts dels elements que contribuïxen a la descomposició. Després la sedimentació: Els sediments enterren l’esquelet, quan més ràpid més probabilitats de que el fossil es formi. La Permineralització: A mesura que els
sediments continuen apilant-se, les capes més baixes es condensen pel pes de les capes
superiors. Aquesta pressió converteix als sediments en roca. La Erosió treballant
La pluja, vent, terratrèmols, gelada i desgel tots treballen per l’erosió, el fossil torna a
veure la llum i ja està format.

 

OBSERVACIÓ AMB LUPA

captura

El fòssil esta molt brut i malfet, la seva forma es com la de una espiral, no es molt llis,
mes be es rigida o aspera.

ÈPOCA GEOLÒGICA

És de la época de l’eocé

 

ÚS

Per estudiar éssers extingits.

 

LLOC D’ORIGEN

El lloc d’origen és l’Eocé, Segona època del Terciari inferior,compresa entre el Paleocè i l’Oligocè. El clima de l’Eocè fou càlid, va ser una época amb bastanta desemvolupació d’espécies.

 

PROCEDÈNCIA

Prové de L’escola Dovella i està catalogat per l’Escola Superior D’agricultura. La
nostra directora sels va troabar en el magatzem de l’aula de tecnologia.

 

BIBLIOGRAFIA

CHRIS PELLANT, Rocas y minerales, Ediciones Omega, Barcelona, 2015

AADD, Rocas y minerales, Ediciones Omega, Barcelona, 2015.

 

WEBGRAFIA

(Font: Títol: Fosil: Gasteropodes
Data: 7-02-2017)
(Font: Títol: MineralTown
Data: 7-02-2017)
(Font: Títol: Enciclopèdia.cat
Data: 7-02-2017)

Arnau Terol, Jack Silva