Eleccions al Consell Escolar

En compliment de la Resolució ENS/2232/2018 de l’1 d’octubre -DOGC de 5 d’octubre de 2018- de convocatòria d’eleccions per renovar el 50% dels membres dels consells escolars dels centres públics, en cada un dels sectors que hi són representats (famílies, alumnes i professorat), us convidem a participar a les Eleccions per a la renovació del Consell Escolar de l’Institut Juan Manuel Zafra, a fi d’escollir els dos representants de les famílies dels alumnes que cal renovar.

Les eleccions tindran lloc el proper 27 de novembre, en dos torns de votació: de 8 a 10 h del matí, i de 18 a 20 h de la tarda, al vestíbul de l’edifici del carrer Rogent.

Per tal de fer efectiva aquesta renovació, cal seguir el següent procediment:

1)         Presentació de les candidatures (del 12 al 16 de novembre):

Per fer-ho cal passar per la secretaria del centre a partir del dilluns 12 de novembre, omplir la butlleta corresponent i lliurar-la com a molt tard el divendres 16 de novembre al mateix lloc. Teniu dret a participar-hi tots els pares i mares d’alumnes matriculats en el centre que figureu al cens de pares i mares, que tindrem a la vostra disposició.

2)         Publicació de les candidatures:

El dimarts 20 de novembre, i un cop resoltes les reclamacions si fos el cas, les candidatures es publicaran al taulell d’anuncis i a la pàgina web del centre, i es convocaran formalment les eleccions per al dimarts 27 de novembre de 2018. En el cas que s’hagués produït alguna reclamació en la llista de candidats, es publicaria la llista definitiva, un cop haguessin resolt les reclamacions, el 21 de novembre.

3)         Eleccions:

El dimarts 27 de novembre de 2018 està previst que les famílies pugueu votar en dos torns, de 8 a 10 h del matí i de 18 a 20 h de la tarda.

4)         Resultats:

El dimarts 18 de desembre de 2018 es constituirà el nou Consell Escolar, i el 19 de desembre es publicarà al taulell d’anuncis i a la pàgina web del centre la constitució definitiva dels membres elegits per al Consell Escolar.